Инструменти

Интелектуалните продукти, които партньорите създават в рамките на проекта, имат за цел да обхванат различни области на интервенция в бизнес консултирането:

ИП1 – Набор от инструменти за работа със символи по темата: Стратегическо организационно развитие
ИП2 – Набор от инструменти за работа със символи по темата: Създаване и развитие на екипи
ИП3 – Набор от инструменти за работа със символи по темата: Ефективна комуникация и управление на конфликти
ИП4 – Набор от инструменти за работа със символи по темата: Проверка на качеството на работното място и оценка на удовлетвореността на екипа.