ИП3 онлайн инструмент 1

Стъпка 1

Добре дошли в Селището на добродетелите. Това е метод, който е създаден, за да ви помогне да намерите решение на конфликт, пред който сте изправени.
Моля, формулирайте накратко (с от 1 до 3 изречения) конфликта, за който се опитвате да намерите решение.

Стъпка 2

Следващата фаза е да построите вашето Селище на добродетелите, като изберете минимум 4 и максимум 6 къщи, които представяват вашите силни страни (добродетели). Погледнете къщите, внимателно прочетете наименованията им, обмислете ги и разположете, избраните от вас, в лявото поле (Селище 1).

След като изберете къщите си, преминете към картите с растения, внимателно прочетете наименованията им, обмислете емоциите, които изпитвате в резултат на конфликта, и ги „посадете“ около къщите във вашето селище. Можете да „посадите“ колкото искате емоции във вашето селище (Селище 1). 

Когато сте готови с къщите и растенията във вашето селище, моля, направете същото за Селище 2 – това ще бъде Селището на добродетелите на човека / хората, с когото /които сте в конфликт.

Следвайте същите правила, но този път, от името на другия човек: изберете минимум 4 и максимум 6 къщи, които представляват техните силни страни. Разгледайте къщите, внимателно прочетете наименованията им, обмислете ги и разположете, избраните от вас, в дясната страна на полето.

След като изберете къщите, преминете към картите с растения, обмислете емоциите, които опонентът ви изпитва в резултат на конфликта, и ги поставете около къщите в Селище 2. Можете да „посадите“ колкото искате емоции в селището.

Селище 1

Река

Селище 2

    Отпечатай

    Отпечатай

    Print Friendly, PDF & Email