ИП1 онлайн инструмент стъпка 5

Стъпка 5

Ключови дейности

Ключови партньори

Ключови ресурси

Стойностни предложения

Връзки с клиенти

Канали

Потребителски сегменти

Структура на разходите

Приходни потоци

Отпечатай

Отпечатай

Print Friendly, PDF & Email