ИП4 Набор от инструменти 2

Стъпка 1

Има ли проблемни области? Ако да, изберете съответните иконки или символи и ги поставете в синьото поле.

Карта

à За да преместите картата, кликнете върху името й

 1. Голямо натоварване
 2. Източници на оборудване
 3. Лоши температурни условия
 4. Маса
 5. Мръсен въздух
 6. Недостатъчно пространство
 7. Непостоянно работно място
 8. Повтарящи се позиции
 9. Прах
 10. Прекалено много технологии
 11. Работни методи, които причиняват стрес
 12. Светлина
 13. Стол
 14. Шум

  Стъпка 2


  Има ли проблемни области? Ако да, изберете съответните иконки или символи и ги поставете в синьото поле


  Карта

  За да преместите картата, кликнете върху името й.

  1. Голямо натоварване
  2. Източници на оборудване
  3. Лоши температурни условия
  4. Маса
  5. Мръсен въздух
  6. Недостатъчно пространство
  7. Непостоянно работно място
  8. Повтарящи се позиции
  9. Прах
  10. Прекалено много технологии
  11. Работни методи, които причиняват стрес
  12. Светлина
  13. Стол
  14. Шум

   Cards

   To drag and drop the cards click on their name.

   Стъпка 3

   Посочвайте един след друг избраните инструменти и обмислете отговорите на следните въпроси:

   Как може да се адресира този проблем?

   Какви възможности виждате за решаването / премахването на проблемите си?

   Тази ситуация повлияла ли ви е по различен начин в миналото?

   Мислите ли, че може да има друго решение освен тези?

   Стъпка 4

   След като направите брейнсторминг, запишете следващите си стъпки в Плана за действие:
   За всяка стъпка ясно дефинирайте

   • Какъв е проблемът?
   • Как може да бъде адресиран? Към кого?
   • Участващи страни?
   • Кога?

   План за действие

   Maßnahme Nr.

   Text

   Maßnahme Nr.

   Text

   Maßnahme Nr.

   Text

   Maßnahme Nr.

   Text

   Maßnahme Nr.

   Text

   Стъпка 5

   Print

   Print Friendly, PDF & Email