Онлайн платформата съдържа презентации, интерактивни материали и свободно достъпни онлайн курсове / обучения, насочени към собственици и управители на МСП, HR специалисти и мениджъри, работещи с хората в организацията.

woman-touching-floating-3d-render-e-learning-presentation-with-cube_117023-581
  • Asociación Caminos
  • Hafelekar Unternehmensberatung   Schober GmbH
  • BIMEC
  • Center for Social Innovation Ltd
  • Instituto Politecnico do Porto

close-up-male-female-shaking-hands-business-deal_23-2148026595

виж всички

Новини