ИП1 онлайн инструмент стъпка 4

Стъпка 4

Приходни потоци и Структура на разходите

 • Опишете ценовия си модел (приходи)

 • От какво се нуждаете, за да работи компанията ви (разходи)?

 • Какъв ще е размерът на вашата брутна печалба?

   If you found the solution, how much water would you like to add in the glass with your satisfaction level?

   Отпечатай

   Отпечатай

   Print Friendly, PDF & Email