IO1 онлайн инструмент

Стъпка 1

Какъв е проблемът?

Как трябва да изглежда решението?

Моля напишете кратко описание на проблема и планираното решение 

Изберете символ за решението, което планирате (макс.3 символа, които да поставите върху първата цветна карта)

Определяне на необходимото време и изграждане на пътеката

– Кога трябва да бъде постигната целта?

– Как ще изградите решението?

– Изберете символи за всички дейности, които трябва да изпълните, за да постигнете целта си!

– Поставете ги на картата, която отговаря на периода на изпълнението им! (Белите карти представят времевата рамка, в която ще постигнете целите си. Изберете дали това ще са дни, седмици или месеци и използвайте необходимия брой карти. Мин. 3, макс. 12)

             Стъпка 2

             1) Моля опишете вашия план в детайли като представите значението на всеки символ!

             2) Направете анализ и подобрения с помощта на следните ключови въпроси:

             – Като започнете от крайната цел обратно към началото: Планирали ли сте всички необходими дейности?

             – Имате ли достатъчно време, ресурси и знания за всяка дейност?

             – Планирали ли сте периоди за почивка и възстановяване?

             – Имате ли време, за да изпълните всички други ваши ангажименти, освен тези, които са свързани с постигането на целите ви?

             – Кои са важните моменти (междинни цели) за постигането на целите ви? Кога трябва те да бъдат завършени?

             – Имате ли нужда от допълнителна подкрепа от други хора?

             3) Сега се върнете на Стъпка 1 и променете, добавете или премахнете символи съгласно вашия подобрен план. Добавете важните моменти.

             Стъпка 3

             Моля създайте пътна карта, опишете най-важните дейности и всички важни моменти за постигането на целта в следния формуляр

             Кога?

             Какво?

             Кой?

             Print

             Print

             Print Friendly, PDF & Email