ИП3 Онлайн инструмент Стъпка 1

Стъпка 1

Добре дошли в интервенцията „Подпечатай сделката“. Тя е създадена, за да помага при намирането на решение в конфликтна ситуация, пред която са изправени двама души в работна среда.

Опишете ситуацията от вашата гледна точка като използвате символи.

Моля представете обстоятелствата обективно:

 • O Кой?

 • O Какво?

 • O Къде?

Докато правите представянето се опитвайте да разграничавате хората от проблема.

Участник 1

Участник 2

   Print

   Print

   Print Friendly, PDF & Email