Εργαλειοθήκη

Η online πλατφόρμα αποτελείται από παρουσιάσεις, αντικείμενα πολυμέσων και δωρεάν διαθέσιμα μαθήματα/επιμορφώσεις για ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και διευθυντικά στελέχη που δουλεύουν με επιχειρησιακό προσωπικό.

woman-touching-floating-3d-render-e-learning-presentation-with-cube_117023-581

Οι εταίροι του Προγράμματος

  • Asociación Caminos
  • Hafelekar Unternehmensberatung   Schober GmbH
  • BIMEC
  • Center for Social Innovation Ltd
  • Instituto Politecnico do Porto

δείτε όλα

ΝΕΑ