Εργαλειοθήκη

Οι εταίροι στοχεύουν να επικεντρωθούν σε διαφορετικούς τομείς παρέμβασης της επιχειρηματικής συμβουλευτικής μέσω των ακόλουθων παραδοτέων:

IO1 – Σύμβολο – Σετ εργαλείων για στρατηγική οργανωτική ανάπτυξη
IO2 – Σύμβολο – Σετ εργαλείων για ανάπτυξη ομάδας
IO3 – Σύμβολο – Σετ εργαλείων για αποτελεσματική επικοινωνία και παρεμβάσεις συγκρούσεων
IO4 – Σύμβολο – Σετ εργαλείων για χώρο εργασίας – Έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της ικανοποίησης του προσωπικού.