Π2 Εργαλείο

Οδηγίες

ΜΗΝ ΑΛΛΆΞΕΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ!!!

Απλά χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο αφού το αποθηκεύσετε για δική σας χρήση!

1) επιλέξτε “Board” στο κύριο μενού και, στη συνέχεια,

2) επιλέξτε “save as new board”. Δώστε στο νέο πίνακα ‘ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ’, ένα νέο συγκεκριμένο όνομα.

ΜΗΝ ΑΛΛΆΞΕΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ!!!

Απλά χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο αφού το αποθηκεύσετε για δική σας χρήση!

1) επιλέξτε "Board" στο κύριο μενού και, στη συνέχεια,

2) επιλέξτε "save as new board". Δώστε στο νέο πίνακα ‘ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ’, ένα νέο συγκεκριμένο όνομα.

Σύνδεσμος για το πρότυπο